Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Số ký hiệu văn bản 184/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/12/2017
Ngày hiệu lực 27/12/2018
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm ĐA 1847.signed.pdf
Văn bản mới