Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”
Số ký hiệu văn bản 390/TL-VHCS
Ngày ban hành 12/06/2019
Ngày hiệu lực 12/06/2019
Trích yếu nội dung Thể lệ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền về đề tài “Giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nông thôn mới”
Hình thức văn bản Thể lệ
Lĩnh vực Văn hoá
Người ký duyệt Ninh Thị Thu Hương
Tài liệu đính kèm the-le-tuyen-truyen-ntm.pdf
Văn bản mới