Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Số ký hiệu văn bản 20/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2019
Ngày hiệu lực 17/01/2019
Trích yếu nội dung Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2019
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Người ký duyệt Trần Đắc Thắng
Tài liệu đính kèm 20_KH_20190118042957131130.pdf
Văn bản mới