QĐ ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Số ký hiệu văn bản 2749/2015QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/10/2015
Ngày hiệu lực 12/10/2015
Trích yếu nội dung QĐ ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QD ban hanh quy che theo doi, don doc, kiem tra.pdf
Văn bản mới