V.v cho ý kiến phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Số ký hiệu văn bản 529/HĐND
Ngày ban hành 24/08/2015
Ngày hiệu lực 24/08/2015
Trích yếu nội dung V.v cho ý kiến phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn đầu tư và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 529 - V_v cho ý kiến phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn .pdf
Văn bản mới