Tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Mai Sơn

   Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 2 theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện do bà Hà Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, văn thư – lưu trữ; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao tại các xã Chiềng Lương, Nà Bó, Mường Bằng, Chiềng Ban, Phiêng Pằn

   Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 năm 2022, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 2 theo Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND huyện do bà Hà Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra cùng các thành viên trong đoàn đã tiến hành kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, văn thư – lưu trữ; việc thực hiện các nhiệm vụ do UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao tại các xã Chiềng Lương, Nà Bó, Mường Bằng, Chiềng Ban, Phiêng Pằn theo kế hoạch. Tham gia Đoàn kiểm tra có lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của UBND huyện.

  Bà Hà Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra công bố nội dung, hình thức kiểm tra tại UBND xã Mường Bằng.

   Trong các buổi làm việc tại các xã, bà Hà Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã công bố nội dung quyết định thành lập đoàn kiểm tra kiểm tra cải cách hành chính; thông qua các nội dung, quy chế làm việc của đoàn kiểm tra với lãnh đạo, công chức của UBND các xã. Lãnh đạo UBND các xã đã trình bày báo cáo tóm tắt những thuận lợi, khó khăn, kết quả phát triển kinh tế, xã hội và công tác cải cách hành chính, công vụ của đơn vị năm 2022.

 Đoàn kiểm tra làm việc tại UBND xã Nà Bó.

   Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả, nỗ lực các xã đạt được trong công tác cải cách hành chính, công vụ, thực hiện nhiệm vụ do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao năm 2022. Các đơn vị đã ban hành cơ bản đầy đủ các văn bản lãnh đạo, điều hành nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ của đơn vị. UBND các xã cũng quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, công vụ: đầu tư trang bị cơ sở vật chất, hệ thống máy tính cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính; công khai địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân… Các đơn vị bước đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước và thực thi công vụ; bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhanh, gọn, đúng hạn, không gây phiền hà cho người dân tới làm việc. Đây là cơ sở để UBND huyện tiến hành khảo sát điều tra xã hội học, chỉ số hài lòng của người dân, chấm điểm cải cách hành chính, công vụ năm 2022 tại các đơn vị.

 Bà Hà Thu Hiền – Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra thông qua biên bản kiểm tra tại UBND xã Phiêng Pằn.

 
   Bên cạnh các kết quả đạt được, đoàn kiểm tra cũng chỉ ra các hạn chế trong công tác cải cách hành chính, công vụ; văn thư – lưu trữ và thực hiện nhiệm vụ do UBND và Chủ tịch UBND huyện giao. Thực hiện chưa nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất; một số đơn vị chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu kiểm chứng phục vụ đoàn kiểm tra. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo thực thi nhiệm vụ còn chưa đầy đủ, chưa đảm bảo nội dung, thể thức; thực hiện một số nhiệm vụ do cấp trên giao còn quá hạn; sử dụng chữ ký số và đưa văn bản lãnh đạo điều hành lên phần mềm quản lý văn bản còn bất cập; công tác văn thư – lưu trữ chưa được quan tâm đúng mức. Qua công tác kiểm tra, Lãnh đạo UBND, công chức các xã nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm và đưa ra kế hoạch chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới./.

Tác giả: Lưu Ngọc Thắng (CTV)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 1,648
  • Trong tuần: 1,648
  • Tất cả: 918,637
Đăng nhập