Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Mường Chanh, Chiềng Mung

Từ ngày 01/7 đến ngày 08/7, Đoàn Kiểm tra cải cách hành chính số 01 do bà Hà Thu Hiền - Phó Trưởng phòng Nội vụ, Phó Trưởng đoàn cùng các thành viên đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ; công tác văn thư – lưu trữ; việc thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao năm 2021 tại các xã Chiềng Dong, Chiềng Kheo, Chiềng Ve, Mường Chanh, Chiềng Mung.

Qua kiểm tra, cơ bản các đơn vị được kiểm tra đã ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo, điều hành, nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị và các kế hoạch thực thi cụ thể. Quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền về công tác cải cách hành chính. Thường xuyên sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong việc gửi, nhận văn bản điện tử. Các đơn vị được kiểm tra đã đưa nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính vào các cuộc họp giao ban hàng tháng; kịp thời có các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tuy nhiên, việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính ở một số đơn vị còn hình thức, chưa có chiều sâu nên vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định; chưa triển khai việc áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước. Đoàn Kiểm tra số 01 đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng Kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra và tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ mà đơn vị đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 đúng tiến độ.

Tác giả:Hà Thu Hiền (Phòng Nội vụ Mai Sơn)
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 699
  • Trong tuần: 5,625
  • Tất cả: 569,378
Đăng nhập