Các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội

Ngày 16/01/2021, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 72/QĐ-TTg về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội

Theo đó, các xã, thôn được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg và Quyết định số 103/QĐ-TTg về phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành kể từ ngày 01/01/2021 đến khi Quyết định phê duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 của cấp có thẩm quyền ban hành.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh rà soát, xác định các thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, II, I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chi tiết xem văn bản tại đây: 72.signed.pdf

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 727
  • Trong tuần: 5,653
  • Tất cả: 569,406
Đăng nhập