Lĩnh vực Nội vụ

Lĩnh vực Nội vụ

STT

Tên thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

Tải biểu mẫu Tại đây

I

THỦ TỤC CẤP HUYỆN

 

 

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết tại đây

 

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Xem chi tiết tại đây

 

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 Xem chi tiết tại đây

 

4

Công nhận ban vận động thành lập hội

  Xem chi tiết tại đây

Tải về tại đây 

5

Thành lập Hội

 Xem chi tiết tại đây

Tải về tại đây 

6

Phê duyệt điều lệ Hội

 Xem chi tiết tại đây

Tải về tại đây

7

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất Hội

 Xem chi tiết tại đây

Tải về tại đây

8

Đổi tên Hội

 Xem chi tiết tại đây 

 

9

Hội tự giải thể

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

10

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

 Xem chi tiết tại đây

 

11

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

12

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 Xem chi tiết tại đây

 

13

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

 Xem chi tiết tại đây

 

14

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

 Xem chi tiết tại đây 

 Tải về tại đây

15

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

16

Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

17

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

18

Đổi tên quỹ

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

19

Quỹ tự giải thể

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

20

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức từ hạng IV lên hạng III

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

21

Thi tuyển viên chức

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

22

Xét tuyển viên chức

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

23

Xét tuyển đặc cách viên chức

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

24

Tuyển dụng công chức cấp xã (UBND các huyện, thành phố)

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

25

Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

26

Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thành phố thuộc tỉnh

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

27

Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

28

Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

29

Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố thuộc tỉnh

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

30

Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

  Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

31

Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thành phố thuộc tỉnh

Xem chi tiết tại đây

Tải về tại đây 

32

Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

33

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

34

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệmvụ chính trị

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

35

Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

36

Tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa

Xem chi tiết tại đây

 

37

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

38

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

39

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

40

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

41

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

II

THỦ TỤC CẤP XÃ

   

1

Tiếp nhận thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

2

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

3

Chấp thuận đăng ký sinh hoạt tôn giáo

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

4

Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

5

Tiếp nhận đăng ký người vào tu

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

6

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

7

Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

8

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chínhtrị

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

9

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

10

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 Xem chi tiết tại đây

 Tải về tại đây

11

Danh hiệu Gia đình văn hóa

 Xem chi tiết tại đây

 

12

Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 Xem chi tiết tại đây

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 676
  • Trong tuần: 5,602
  • Tất cả: 569,355
Đăng nhập