Lĩnh vực Tư pháp

Lĩnh vực Tư pháp

STT

Tên thủ tục hành chính

Biểu mẫu kèm theo

Lĩnh vực hộ tịch

1

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Tải về

2

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tải về

3

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Tải về

4

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

5

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Tải về

6

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

  Tải về

7

Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

  Tải về

8

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

  Tải về

9

Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Tải về

10

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

  Tải về

 

11

Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)

 

  Tải về

 

12

Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài

  Tải về

13

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

  Tải về

14

Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài

  Tải về

15

Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

  Tải về

16

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

  Tải về

Lĩnh vực chứng thực

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

  Tải về

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

3

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận

 

 

 

4

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

 

5

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

 

6

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 652
  • Trong tuần: 5,578
  • Tất cả: 569,331
Đăng nhập