70 hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Ngày 12/7/2021, Hội Nông dân huyện Mai Sơn phối hợp với Trung tâm bồi Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân năm 2021. Đồng chí Nguyễn Sơn Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ - Giám đốc TTBDCT huyện tới dự và phát biểu chỉ đạo.

70 hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội

Tham dự lớp tập huấn, 70 đại biểu là các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân 22 xã, thị trấn. Trong thời gian tập huấn các học viên được truyền đạt, học tập các nội dung: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam tổ chức chính trị của giai cấp nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công các hội nông dân ở cơ sở; Quan điểm, chủ trương, giải pháp về hội nhập Quốc tế ở nước ta; Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; Hội nhập quốc tế về quốc phòng an ninh.

70 hội viên nông dân tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác hội năm 2021

Qua lớp tập huấn giúp các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng, chi hội phó Hội Nông dân 22 xã, thị trấn nắm bắt được những nội dung cơ bản về hoạt động công tác hội trong tình hình mới hiện nay, giúp cho cán bộ hội cơ sở có thêm những kiến thức cần thiết để vận dụng vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở địa phương. Từ đó tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị ở địa phương./.

 

                                                                            Ngọc Bích ( Trung tâm TT - VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 406
  • Trong tuần: 4,515
  • Tất cả: 536,002
Đăng nhập