Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu, như: yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Theo Người: “Một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng. Phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ”.

    Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

    Sau 20 năm được ghi nhận, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày truyền thống, có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi chúng ta. Đây cũng là ngày thắp lên tinh thần hướng về gia đình, hướng về tổ tiên - qua đó nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị nhân văn cao quý của dân tộc. Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 đã trở thành ngày ghi nhớ và phát huy truyền thống, nề nếp, gia phong; đánh thức mỗi người suy ngẫm sâu sắc hơn và hành động thiết thực hơn để xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, hướng tới sự phát triển bền vững của Gia đình và của Tổ quốc.

    Cùng với sự phát triển của đất nước, Ngày gia đình Việt Nam cũng dần trở thành ngày hội trên mọi miền của Tổ quốc, một nét đẹp văn hóa - nơi mà tình yêu thương và chia sẻ được tôn vinh. Các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam ngày càng được tổ chức phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

    Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Sự phát triển nhanh chóng và quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng đặt ra nhiều thách thức đối với đất nước Việt Nam nói chung và với công tác gìn giữ, phát triển, xây dựng gia đình Việt Nam nói riêng. Nhiệm vụ xây dựng con người mới gắn liền với việc phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống.

    Ngày gia đình Việt Nam 2021 với chủ đề: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình năm 2021" và nhiều thông điệp ý nghĩa:

    Thông điệp về phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng trong gia đình

    - Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực;

    - Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn;

    - Yêu thương và chia sẻ để xây dựng hạnh phúc gia đình;

    - Ngăn ngừa các hành vi bạo lực gia đình để xây dựng xã hội hạnh phúc;

    - Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình;

    - Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng; -Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật;

    - Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật;

    - Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

    Thông điệp về văn hóa gia đình, giá trị gia đình và giáo dục gia đình

    - Gìn giữ và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cần chú trọng giáo dục giá trị gia đình.

    - Gia đình là trường học đầu tiên để hình thành nhân cách của mỗi người;

    - Phát huy vai trò của ông bà, cha mẹ trong giáo dục giá trị gia đình cho con cháu;

    - Văn hóa là động lực của phát triển, văn hóa gia đình là cội nguồn của văn hóa dân tộc;

    - Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc;

    - Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

    Thông điệp về công tác gia đình

    - Hãy xây dựng gia đình thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội;

    - Công tác gia đình là cầu nối đưa chính sách vào cuộc sống;

    - Xây dựng gia đình hạnh phúc là nhiệm vụ trọng tâm của công tác gia đình trong tình hình mới;

    - Nâng cao trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống bạo lực gia đình là nhiệm vụ của công tác gia đình;

    - Xây dựng quốc gia hạnh phúc cần bắt đầu từ xây dựng gia đình hạnh phúc;

    - Quan tâm đến công tác gia đình cần cụ thể hóa bằng hành động

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 411
  • Trong tuần: 4,520
  • Tất cả: 536,007
Đăng nhập