Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm việc với Thường trực huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mai Sơn
Ngày 18/8/2022, Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy do đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Thường trực huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mai Sơn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. 

Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy làm việc với Thường trực huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Mai Sơn

Dự buổi làm việc có tập thể lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Làm việc với đoàn về phía huyện Mai Sơn có đồng chí Nguyễn Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Thường trực huyện ủy, Ủy ban kiểm tra huyện ủy và các đơn vị liên quan.

 Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ huyện Mai Sơn đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 127 tổ chức đảng và 119 đảng viên, trong đó cấp ủy huyện kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng và 12 đảng viên, giám sát đối với 30 tổ chức đảng và 23 đảng viên (8 tháng đầu năm 2022, kiểm tra, giám sát đối với 39 tổ chức đảng và 45 đảng viên, trong đó cấp ủy huyện kiểm tra đối với 03 tổ chức đảng và 07 đảng viên, giám sát đối với 05 tổ chức đảng và 14 đảng viên), nội dung chủ yếu tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh, việc xây dựng ban hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ ở cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19..., qua kiểm tra, giám sát cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy kết luận buổi làm việc 

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Lường Thị Vân Anh - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời yêu cầu huyện Mai Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện Kết luận số 34-KL/TW ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 đảm bảo khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị. Quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tăng cường rà soát, kiểm tra, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, đặc biệt là quan tâm nắm tình hình tại các chi bộ, đảng bộ trong công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát; công tác xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; Huyện ủy, BTV Huyện ủy cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện./.

 

                                                                                                   Ngọc Bích – Lò Bút  ( Trung tâm TT – VH huyện Mai Sơn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 4,188
  • Trong tuần: 32,841
  • Tất cả: 1,282,292
Đăng nhập