Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Mai Sơn

           Chiều ngày 8/9/2021  đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Ban thường trực BCĐ thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ  tại huyện Mai Sơn. Tiếp đoàn về phía huyện Mai Sơn có các  đồng chí thường trực huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cùng các thành viên trong BCĐ của huyện.

 Toàn cảnh Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm việc tại huyện Mai Sơn

          Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được thông qua tóm tắt báo cáo kết quả khảo sát tình hình thực hiện quy chế tại BCĐ huyện và 3 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn. Trong thời gian qua, huyện Mai Sơn triển khai thực hiện tốt Nghị định số 145 ngày 14/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công nhân, người lao động, tạo động lực thúc đẩy việc đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp thay đổi tác phong lề lối làm việc của cán bộ, công nhân và người lao động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết nội bộ, giữ vững ổn định và kinh doanh phát triển doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức, người lao động và tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động theo Quy định của Bộ luật Lao động và Luật Doanh nghiệp…

            Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Minh Quân  đã biểu dương và ghi nhận  những kết quả mà huyện Mai Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Mai Sơn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung Ương, Tỉnh ủy, BCĐ tỉnh, BCĐ huyện về thực hiện quy chế ở cơ sở theo phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” phát huy vai trò của nhân dân góp phần đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế hoạt động, quy định về thực hiện dân chủ sao cho phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị; Quan tâm xây dựng nhân rộng điển hình về xây dựng và thực hiện Quy chế ở cơ sở, biểu dương khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ  để rút kinh nghiệm phát huy ưu điểm khắc phục hạn chế yếu kém trong triển khai thực hiện. Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các tổ chwucs công đoàn đoàn viên thanh niên, nữ công trong việc tham gia các phong trào thi đua, tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, tìm hiểu Pháp luật để thực hiện tốt các chính sách liên quan thiết thực đến người lao động, phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước ở bản, tiểu khu; làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

                                                                                                                          Huyền Trang

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 610
  • Trong tuần: 5,536
  • Tất cả: 569,289
Đăng nhập