Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV tại Mai Sơn

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đã báo cáo kết quả Kỳ họp thứ nhất và kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 8/2021. Kỳ họp sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng năm 2021, quyết định các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các tháng cuối năm 2021; xem xét, ban hành, sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số nghị quyết về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Chung huyện Mai Sơn

    Tại hội nghị, Cử tri xã Chiềng Chung, huyện Mai Sơn đã kiến nghị một số nội dung như: Xem xét có chính sách tiếp tục chi trả chế độ phụ cấp cho các chức danh trưởng đoàn thể và trưởng nhóm liên quan tự quản các bản. Hỗ trợ làm cầu cứng vào Bản Khoa, làm cầu treo vào khu sản xuất và phai tạm lấy nước tưới tiêu phục vụ  sản xuất, Quan tâm đầu tư xây dựng nhà văn hoá một số bản để nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng; xây dựng đường giao thông nội đồng; hỗ trợ giống vật nuôi, cây trồng để người dân bản tái định cư phát triển kinh tế; hỗ trợ phụ cấp cho các tổ phòng chống dịch bệnh Covid19 cộng đồng tại các bản; đầu tư làm đường giao thông cho 2 bản Sam Ta và Ít Hò…

Cử tri xã Chiềng Chung kiến nghị với tổ đại biểu HĐND tỉnh

    Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời đề nghị các phòng chuyên môn có liên quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định. 

 

    Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Mai Sơn, xã Chiềng Chung tiếp tục quan tâm, rà soát và có phương án hỗ trợ sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đặc biệt tại các bản tái định cư; làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 gắn với phát triển kinh tế nhằm phát huy tốt các tiềm năng lợi thế của địa phương; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hôi; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        Trọng Đại (Trọng Đại)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 689
  • Trong tuần: 5,615
  • Tất cả: 569,368
Đăng nhập