• 16/08/2022

    Quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013

    Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành ngày 29/11/2013 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thông tin mới nhất


image advertisementThống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập