• Mai Sơn sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01của Bộ Chính trị

  Ngày 6/5, Huyện ủy Mai Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân

 • Tôn trọng nguyên tắc khách quan, toàn diện, đánh giá đúng mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”

  (TG) - Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhận diện đầy đủ mức độ suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình là công việc rất quan trọng. Bởi đây chính là cơ sở để từng tổ chức đảng xác định quyết tâm và đề ra các biện pháp đủ mạnh nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém. Để làm tốt công việc ấy đòi hỏi cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc khách quan, toàn diện trong nhận thức và hoạt động thực tiễn.

 • Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

  (TG) - Để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; một trong những vấn đề mang tính căn cốt là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu, xứng đáng là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo trung thành và tận tụy của nhân dân NHỮNG CHUẨN MỰC CỦA ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG

 • Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2025

  Nhằm tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng, kịp thời những kết quả về quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh củng cố và nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung, tầm quan trọng và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vị trí, vai trò của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

 • Mai Sơn phát động ra quân trồng cây nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

           Ngày 7/2, tại hồ chứa nước Chiềng Dong huyện Mai Sơn đã tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây phân tán Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Dự lễ phát động có lãnh đạo thường trực huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các phòng ban, lực lượng vũ trang của huyện và lực lượng dân quân, nhân dân xã Chiềng Dong. 

 • Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KLTW của bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “ Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

           Ngày 12/6, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 “Về đẩy  mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, huyện trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Mai Sơn có các đồng chí trong thường trực huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQVN huyện; Cán bộ đảng viên khối Đảng đoàn thể, khối các cơ quan chính quyền huyện. 

  1 
Thông tin mới nhất

Thống kê truy cập
 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 59
 • Trong tuần: 7,263
 • Tất cả: 889,635
Đăng nhập