Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 2462881
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
Số hiệu văn bản: 11/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 5/7/2018
Lượt xem: 228
Lượt tải về: 15
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Các tài liệu khác: