Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 2462960
Văn bản - tài liệu
Văn bản - tài liệu
Tên văn bản: Kết quả tuyển chọn LĐHĐ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn (Lần thứ 2)
Số hiệu văn bản: 08/TB-HĐTC
Ngày ban hành: 04/5/2018
Lượt xem: 236
Lượt tải về: 23
Tải về: Bấm đây để tải về ngay

Giới thiệu:

Thông báo

Các tài liệu khác: