Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Tổng số lượt xem 2462955
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
21/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Đồ án rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV đến năm 2020, thị xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2030
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018 (tiếp)
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
18/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2018
17/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp do UBND huyện trình
16/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND huyện
15/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp” trên địa bàn huyện
14/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ năm, HĐND huyện
3391/QĐ-UBND 15/12/2017 Quyết định phê duyệt điều chỉnh hệ thống đường huyện, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
2725/QĐ-UBND 21/10/2016 Quy hoạch chi tiết sử dụng đất tại bản Mu Kít, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
2242/QĐ-UBND 11/9/2017 Quy hoạch chi tiết sử dụng đất lô đất thuộc tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
3232/QĐ-UBND 24/11/2017 Bản vẽ đi kèm QD 3232/QD-UBND ngày 24/11/2017
3232/QĐ-UBND 24/11/2017 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới tiểu khu 14 (bản Dôm), thị trấn Hát Lót
1385/SLĐTBXH-LĐVL 13/12/2017 V/v thông báo tuyển chọn ứng viên sang học tập và làm việc tại CHLB Đức
1387/SLĐTBXH-LĐVL 14/12/2017 V/v Thực hiện mức tối thiểu vùng đối với người lao động theo Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 7/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
3253/QĐ-UBND 30/11/2017 Quyết định giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện
3309/QĐ-UBND 05/12/2017 Quyết định điều động, luân chuyển công chức lãnh đạo thuộc UBND huyện
233/KH-UBND 12/12/2017 Kế hoạch tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
03/2017/QĐ-UBND 04/12/2017 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 3636/2015/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của UBND huyện Mai Sơn ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nh
3356/QĐ-UBND 12/12/2017 Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn huyện Mai Sơn; Ủy ban nhân dân c
771/KH-CAH 05/12/2017 Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm mua bán người tại huyện Mai Sơn
1898/QĐ-TTg 28/11/2017 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2020
1145/BC-UBND 05/12/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018
1102/BC-UBND 23/11/2017 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động năm 2017, kế hoạch năm 2018
1153/BC-UBND 05/12/2017 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018
2518/QĐ-UBND 27/9/2017 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La
219/KH-UBND 17/11/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 187/KH-UBND ngày 27/10/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-
02/2017/QĐ-UBND 02/11/2017 Quyết định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn
170/TTHĐND 07/11/2017 Về việc đính chính nghị quyết số 07/HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện
215/KH-UBND 10/11/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (25/11)
213/KH-UBND 09/11/2017 Kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
56/PYT 08/11/2017 Về việc thực hiện thông báo kết luận của Đ/c Vũ Tiến Đĩnh - Phó chủ tịch UBND huyện về việc triển khai công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn huyện
209/KH-UBND 02/11/2017 Kế hoạch triển khai Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
912/BC-UBND Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Mường Chanh năm 2017 (tiếp)
912/BC-UBND 19/10/2017 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Mường Chanh năm 2017
2288/UBND-NV 30/10/2017 Về việc hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm ngạch đối với viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng năn 2016-2017
2262/UBND-NV 23/10/2017 Về việc biệt phái viên chức trong năm học
2776/QĐ-UBND 20/10/2017 Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công huyện Mai Sơn
2235/HD-UBND 19/10/2017 Hướng dẫn thực hiện việc quản lý hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Mai Sơn
2191/UBND-NV 16/10/2017 Về việc triển khai thể lệ cuộc thi viết về "gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước
197/KH-UBND 11/10/2017 Kế hoạch triển khai Đề án thành lập Trung tâm hành chính công huyện Mai Sơn
196/KH-UBND 11/10/2017 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trách nhiệm nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn huyện Mai Sơn
195/KH-UBND 11/10/2017 Kế hoạch "Tổ chức ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
95/TP 06/10/2017 Về việc Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2017
2597/QĐ-UBND 05/10/2017 Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác kiểm tra, xử lý các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng tồn đọng chưa thi hành từ năm 2008 đến nay trên địa bàn huyện Mai Sơn
190/KH-UBND 29/9/2017 Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn huyện Mai Sơn
549-CV/BTGHU 27/9/2017 V/v lưu hành tài liệu tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)