Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Tổng số lượt xem 2293530
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
51/KH-UBND 08/03/2017 Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017
01/KH-VSTBCPN 27/02/2017 Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
02/KH-VSTBCPN 01/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
02/03/2017 Quy chế Hội thi tuyên truyền triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng
79-KH/HU 28/02/2017 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền việc triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng Đảng
08-HD/HU 28/02/2017 Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập,làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
246/UBND-VHTT 28/02/2017 V/v tăng cường công tác quản lý tổ chức hoạt động lễ hội năm 2017
39/KH-UBND 23/02/2017 Kế hoạch Hội diễn nghệ thuật quần chúng huyện Mai Sơn lần thứ XIX, năm 2017
36/VHTT 22/02/2017 Về việc đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Cuộc vận động
36/KH-UBND 20/02/2017 Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017
37/KH-UBND 20/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND huyện Mai Sơn năm 2017
35/KH-UBND 14/02/2017 Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 5/01/2015 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 01/12/2016 của ban thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 119 KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hi
25/KH-UBND 24/01/2017 Kế hoạch Thực hiện Đề án
03/KH-UBND 05/01/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại huyện và tham gia các giải đấu cấp tỉnh năm 2017
04/KH-UBND 06/01/2017 Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu năm 2017
2103 08/12/2016 Về việc phát động cuộc thi sáng tác ca khúc ca ngợi mối quan - Lào
2786/UBND-TNMT 11/11/2016 Về việc lấy ý kiến đóng góp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mai Sơn
104/VP 28/10/2016 Về việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính
150/KH-UBND 13/10/2016 Kế hoạch triển khai Tháng hành động Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Mai Sơn năm 2016
149/KH-UBND 13/10/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020
148/KH-UBND 13/10/2016 Kế hoạch thực hiện Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em huyện Mai Sơn giai đoạn 2016 - 2020
670/BC-UBND 04/10/2016 Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 thang đầu năm; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 3 thang cuối năm 2016
696/PNV 07/10/2016 Về việc lập danh sách đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
2395/UBND-NV 29/9/2016 Về việc chuyển xếp lương và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
03-KH/BTGHU 09/9/2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
1925/QĐ-UBND 02/8/2016 Quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn, năm học (2015 - 2016)
1983/QĐ-UBND 9/8/2016 Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện Mai Sơn
1360/QĐ-UBND 09/06/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang nhân dân huyện tại xã Cò Nòi Mai Sơn
60/NQ-UBBC 01/06/2016 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
166/TTr-UBND 12/05/2016 Tờ trình về việc thực hiện kế hoạch vốn được giao tại Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 thực hiện chương trình sắp xếp dân cư theo Quyết định 193/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
1156/UBND-TCKH 17/5/2016 Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSĐP năm 2017
1078/UBND-TNMT 09/05/2016 Về việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mai Sơn
80/KH-UBND 27/04/2016 Kế hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ quản lý, điều động, biệt phái viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn năm học 2016 - 2017
30/QĐ-UBBC 26/04/2016 Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
931/UBND-KT&HT 21/04/2016 V.v cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe tải đối với phương tiện có trọng tải thiết kế từ 07 tấn trở lên
894/QĐ-UBND 14/04/2016 Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mai Sơn năm 2016
863/UBND-KTHT 14/04/2016 Về việc không tham gia bán hàng đa cấp, tín dụng đen
69/KH-UBND 08/04/2016 Kế hoạch thực hiện đề án nâng cấp thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV
891/QĐ-UBND 13/04/2016 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016
813/UBND-TCKH 11/04/2016 V.v chỉ đạo, điều hành ngân sách quý II năm 2016
193/BC-UBND 04/04/2016 Báo cáo Số lượng người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở trên địa bàn theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ
262/QĐ-UBND 16/02/2016 Quyết định về việc khen thưởng thành tích nhiệm vụ công tác năm 2015
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
450/UBND-TCKH 02/03/2016 Về việc lập dự toán kinh phí bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Sơn La
363/QĐ-UBND 18/02/2016 QĐ về việc quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tỉnh Sơn La
40/TB-UBND 23/02/2016 Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 2015
300/QĐ-UBND 23/02/2016 Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mai Sơn năm 2015
11/QĐ-UBBC 22/02/2016 Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện Mai Sơn được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử Nhiệm kỳ 2016-2021
09/TB-UBBC 16/02/2016 Thông báo thời gian, địa điểm nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021
02/KH-UBBC 04/02/2016 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND huyện Mai Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021