Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập24
Tổng số lượt xem 2462862
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
2495/UBND-LĐTBXH 30/10/2018 V/v Đề nghị thanh toán chế độ MTP theo QĐ số 49/QĐ-TTg
2488/UBND-LĐTBXH 30/10/2018 V/v Đề nghị thanh toán chế độ MTP theo QĐ số 290/QĐ-TTg
2365/UBND-LĐTBXH 15/10/2018 V/v Triển khai thực hiện Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ
2335/UBND-LĐTBXH 11/10/2018 V/v Đề nghị thanh toán chế độ MTP theo QĐ số 290/QĐ-TTg
2322/UBND-LĐTBXH 09/10/2018 V/v lập hồ sơ đề nghị xã, thị trấn phù hợp với trẻ em 2018
2305/UBND-LĐTBXH 8/10/2018 V/v tăng cường công tác chỉ đạo nuôi con nuôi
2297/UBND-LĐTBXH 5/10/2018 V/v báo cáo phục vụ đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018
2294/UBNd-LĐTBXH 05/10/2018 V/v Triển khai thực hiện Thông tư số 14/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ Lao động - TBXH
2264/CV-UBND-LĐTBXH 03/10/2018 V/v báo cáo công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018
2148/UBND-TNMT 21/9/2018 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018
2467/UBND-TNMT 25/10/2018 V/v triển khai phong trào “Chống rác thải nhựa”
1106/BC-UBND 19/10/2018 BC kết quả hoạt động của Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma tuý từ khi thành lập đến nay
1078/BC-UBND 15/10/2018 BC Kết quả thực hiện trợ cấp 1 lần đối với người HĐKC đã được tặng bằng khen theo QĐ số 24/QĐ-TTg
1067/BC-UBND 11/10/2018 Báo cáo việc thực hiện cấp phát thẻ BHYT từ 2015-2018 trên địa bàn huyện mai Sơn
1062/BC-UBND 11/10/2018 Báo cáo kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2018, kế hoạch thực hiện năm 2019
332/TB-UBND 26/9/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Hà Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND huyện Tại cuộc họp thẩm tra, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại 02 xã Hát Lót, Mường Bon, huyện Mai Sơn
1029/BC-UBND 03/10/2018 Báo cáo tình hình trẻ em liên quan đến vận động xã hội hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018-2025
206/KH-UBND 15/10/2018 KH thực hiện nghị quyết số 102/NQ-CP về phát triển đối tương BHXH
205/KH-UBND 15/10/2018 KH Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH
15/TB-BCĐ 10/10/2018 V/v Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã, thị trấn năm 2018
05/CT-UBND 01/11/2018 Chỉ thị Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019
2145/UBND-TNMT 21/9/2018 V/v hướng dẫn xây dựng hố rác di động để xử lý chất thải tại gia đình phù hợp với địa phương
07/HD-VSTBPN 01/10/2018 Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2018 và ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2018
2546/UBND-VHTT 05/11/2018 V/v hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc công nhận hương ước, quy ước của thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
05/KH-TTHĐND 30/10/2018 Kế hoạch Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
1172/SGDĐT-ĐTGDTX 29/8/2018 Công văn chỉ đạo tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
2470/UBND-TTVH 26/10/2018 Về việc phối hợp tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và 65 năm ngày giải phóng Mai Sơn
179/KH-UBND 24/8/2018 Kế hoạch rà soát, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thay thế và thủ tục công nhận hương ước, quy ước của các thôn bản, bản, tiểu khu trên địa bàn huyện theo QĐ số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
216/KH-UBND 24/10/2018 Kế hoạch đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn; thôn, bản, tiểu khu liên quan đến ma túy năm 2018
1699/UBND-TNMT 02/8/2018 V/v tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước
109/KH-UBND 26/4/2018 Kế hoạch Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình quy định tại Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
362/UBND-TNMT 26/02/2018 V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn huyện
31/KH-UBND 24/01/2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất 2018
1959/UBND-TNMT 29/8/2018 V/v triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê trên địa bàn
676/BC-UBND 02/7/2018 Báo cáo công tác quản lý nhà nước về Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018
85/KH-UBND 27/3/2018 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện
167/KH-UBND 28/8/2018 Kế hoạch Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2017 - 2020
186/KH-UBND 06/9/2018 Kế hoạch Bảo vệ môi trường khu vực đầu nguồn nước trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước trong niên vụ cà phê 2018-2019 trên địa bàn huyện Mai Sơn
67/KH-UBND 06/3/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
85/KH-UBND 27/3/2018 Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do thiên tai, bão lũ trên địa bàn huyện
62/KH-UBND 20/3/2018 Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao huyện Mai Sơn lần thứ VIII năm 2018
71/QĐ-UBND 17/01/2018 Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức các giải thi đấu thể thao huyện Mai Sơn
159/TB-UBND 23/6/2018 Thông báo Kết luận của đồng chí Vũ Tiến Đĩnh – Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế quản lý, sử dụng Vườn hoa 10/8, khu liên hợp thể thao
1156/BC-UBND 01/11/2018 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
134/KH-UBND 24/5/2018 KH Tổ chức Liên hoan Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu xuất sắc huyện Mai Sơn lần thứ hai - năm 2018
883/BC-UBND 29/8/2018 BC kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018
2418/UBND 19/10/2018 Hướng dẫn xử lý tài chính, tài sản đất đai tại các đơn vị công lập giáo dục và Đào tạo sau khi có quyết định sáp nhập
1162/BC-UBND 02/11/2018 BC kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
2412/UBND-NV 19/10/2018 V/v đẩy mạnh cải cách hành chính và chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở
32/KH-UBND 24/01/2018 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại huyện và tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh năm 2018