Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang truy cập21
Tổng số lượt xem 1843406
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1205/QĐ-UBND 18/6/2018 Quyết định dừng biệt phái và điều động công chức (ông: Lù Thanh Bình)
1219-1225/QĐ-UBND 20/6/2018 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (quý I năm 2018)
1149/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Trần Tiến Dũng)
1148/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Nông Xuân Tươi)
1147/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Lò Văn Phú)
1186/QĐ-UBND 14/6/2018 Quyết định giao Quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện Mai Sơn
1185/QĐ-UBND 14/6/2018 Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo huyện Mai Sơn
172/TB-UBND 29/5/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 24, UBND huyện khóa XX
168/TB-UBND 24/5/2018 Thông báo các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2018
3235/QĐ-UBND 27/11/2017 Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm tái định cư bản Nghịu tỷ lệ 1/500, hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư; thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
938/QĐ-UBND 18/5/2018 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản tỉnh Sơn La (tỷ lệ 1/2000) xây dựng chợ Nà Sy, xã Hát Lót
125/KH-UBND 17/5/2018 Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” năm 2018 và đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mai Sơn
126/KH-UBND 17/5/2018 KH Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện
1022/UBND-LĐTBXH 14/5/2018 à soát đối tượng miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT - BTC - BLĐTBXH
151/TB-UBND 10/5/2018 Thông báo công nhận kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
715/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
906/UBND-LĐTBXH 03/5/2018 Về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hoà Liên Bang Đức
844/UBND-LĐTBXH 2/5/2018 khám phan loại cho trẻ em khuyết tật năm 2018
138/TB-UBND 26/4/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 23, UBND huyện khóa XX
144/TB-UBND 02/5/2018 Chương trình công tác tháng 05.2018 của Lãnh đạo UBND huyện.
833/UBND-LĐTBXH 23/4/2018 V/v phối hợp tuyển dụng lao động đi làm việc tại Thành phố Hải phòng
09/TB-HĐTC 17/4/2018 Kết quả tuyển chọn LĐHĐ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn
124/TB-UBND 16/4/208 Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
760/UBND-LĐTBXH 13/4/2018 V/ v Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng chính phủ
100/KH-UBND 09/4/2018 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
402/QĐ-UBND 04/4/2018 Quyết định điều động công chức thuộc UBND huyện
03/HĐXT 10/4/2018 Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn (Lần thứ 2)
100/TB-UBND 29/3/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 22, UBND huyện khóa XX
Số 575/UBND-TCKH 22/03/2018 Về việc thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ và đăng ký tham gia Hệ thống mạng đâu thầu quốc gia
Số 619/UBND-TCKH 27/03/2018 Về việc quyết toán các công trình đường BTXM theo Nghị quyết 115 của HĐND tỉnh
Số: 12/KH-PCTT 23/03/2018 Kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
680/UBND-LĐTBXH 04/4/2018 V/v Triển khai Nghị quyết 2397 của Liên hợp quốc liên quan đến CHND Triều tiên
647/UBND-LĐTBXH 03/4/2018 V/v Phối hợp tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2018
Số 88/KH-UBND 27/3/2018 Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí huyện Mai Sơn năm 2018
Số 06/TB-HĐXT 26/3/2018 Về việc thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
Số 03/TB-HĐTC 26/3/2018 Về việc thay đổi thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn
368/QĐ-UBND 22/3/2018 Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình Trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND-UBND xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn
Số 343/QĐ-UBND 19/3/2018 Về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La
78/KH-UBND 19/3/2018 Kế hoạch kiểm tra đột xuất hoạt động công vụ trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2018
86/TB-UBND 15/3/2018 Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
Số 137/BC-UBND 21/02/2018 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02; nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2018
77/KH-UBND 14/3/2018 Kế hoạch phòng chống mại dâm năm 2018
54/TB-UBND 08/02/2018 Thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước sinh hoạt tại tiểu khu Thống Nhât, xã Cò Nòi
170/BC-UBND 01/3/2018 Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường huyện Mai Sơn năm 2017
63/TB-UBND 01/3/2018 Thông báo kết quả phiên họp thứ 21, UBND huyện khóa XX
64/TB-UBND 02/3/2018 Thông báo Chương trình công tác tháng 03.2018 của Lãnh đạo UBND huyện.
280/QĐ-UBND 06/3/2018 Quyết định Công bố, công khai số điện thoại và Quy định hoạt động của đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về cải cách hành chính của Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; Chủ tịch UBND, công ch
Số 264/QĐ-UBND 28/02/2018 V/v phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn, xét tuyển công chức cấp xã trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
Số 409/UBND-TCKH 02/03/2018 Về việc điều hành ngân sách vốn đầu tư XDCB năm 2018
Sô 2698/UBND-TCKH 22/12/2017 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2018