Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập25
Tổng số lượt xem 2235115
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
11/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
10/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
09/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
08/TB-HĐTC 04/5/2018 Kết quả tuyển chọn LĐHĐ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn (Lần thứ 2)
02/BQL 24/4/2018 Công văn về việc tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ năm 2018 (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi huyện
02/KH-VSTBPN 27/3/2018 Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
Số: 01/TB-HĐTC 08/3/2018 Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn
Số 02/TB-HĐXT 08/3/2018 Danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
08/TB-TTHĐND 02/3/2018 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
47/TB-TTHĐND 29/12/2017 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
45/TB-TTHĐND 29/12/2017 Lịch tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
22/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Mai Sơn
21/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Đồ án rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV đến năm 2020, thị xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2030
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018 (tiếp)
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
18/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2018
17/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp do UBND huyện trình
16/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND huyện
15/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp” trên địa bàn huyện
14/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ năm, HĐND huyện
1898/QĐ-TTg 28/11/2017 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2020
170/TTHĐND 07/11/2017 Về việc đính chính nghị quyết số 07/HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện
1908/UBND-NV 06/9/2017 Về việc thực hiện quy trình cử cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức xã tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
758/BC-UBND 5/9/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
09/CTrPH-MTTQ-TCCTXH 15/8/2017 Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị- xã hội huyện, trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện Mai Sơn
10/NQ-HĐND 26/7/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
09/NQ-HĐND 26/7/2017 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
08/NQ-HĐND 26/7/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
07/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết chương trình khảo sát, giám sát năm 2018 của HĐND huyện Mai Sơn
06/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
05/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
91/KH-UBND 22/5/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" trên địa bàn tỉnh Sơn La
84/KH-UBND 15/5/2017 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020
90/KH-UBND 22/5/2017 Kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác trung ương về thăm, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La (07/5/1959-07/5/2019)
78/KH-UBND 10/5/2017 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác trên địa bàn tỉnh Sơn La,giai đoạn 2017 - 2025
01/NQ-HĐND 27/3/2017 Nghị quyết thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
04/NQ-HĐND 27/3/2017 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/NQ-HĐND 27/3/2017 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
02/NQ-HĐND 27/3/2017 Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La
2393/VBHN-BVHTTDL Thông tư quy định mẫu về tổ chức, hoạt dộng và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn
01/KH-VSTBCPN 27/02/2017 Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2017
02/KH-VSTBCPN 01/03/2017 Kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910-8/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng
60/NQ-UBBC 01/06/2016 Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mai Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành
11/QĐ-UBBC 22/02/2016 Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số đại biểu HĐND huyện Mai Sơn được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử Nhiệm kỳ 2016-2021