Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập29
Tổng số lượt xem 2382494
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1986/QĐ-UBND 19/9/2018 Quyết định về việc điều chỉnh số lượng học sinh bán trú theo Quyết định 1845/QĐ-UBND
1918/QĐ-UBND 11/9/2018 Quyết định phê duyệt danh sách học sinh hưởng chế độ bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
1845/QĐ-UBND 4/9/2018 Quyết định học sinh hưởng chế độ bán trú theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT
2280/QĐ-UBND 15/10/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn vận động viên huyện Mai Sơn tham gia giải Cờ vua truyền thống Thiếu niên - nhi đồng tỉnh Sơn La lần thứ XXIV năm 2018
2199/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định Công nhận 22 xã, thị trấn đạt chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại thời điểm tháng 10 năm 2018
01/TB-BQL 31/10/2018 Thông báo về việc thay đổi tên ban và con dấu của Ban quản lý các dự án ODA tỉnh Sơn La
1899/TB-SKHĐT 16/10/2018 Thông báo Kết quả Hội nghị tư vấn Kế hoạch năm 2019 và đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020
15/TB-BCĐ 10/10/2018 V/v Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã, thị trấn năm 2018
07/HD-VSTBPN 01/10/2018 Hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 88 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/1930-20/10/2018 và ngày Phụ nữ Việt Nam năm 2018
05/KH-TTHĐND 30/10/2018 Kế hoạch Thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa XX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu
1172/SGDĐT-ĐTGDTX 29/8/2018 Công văn chỉ đạo tổ chức hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời
32/KH-UBND 24/01/2018 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao tại huyện và tham gia thi đấu các giải cấp tỉnh năm 2018
11/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
10/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
09/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
08/TB-HĐTC 04/5/2018 Kết quả tuyển chọn LĐHĐ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn (Lần thứ 2)
02/BQL 24/4/2018 Công văn về việc tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ năm 2018 (Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, quỹ Bảo trợ trẻ em, quỹ Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi huyện
02/KH-VSTBPN 27/3/2018 Kế hoạch triển khai công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
Số: 01/TB-HĐTC 08/3/2018 Danh mục tài liệu ôn tập, thời gian, địa điểm, lịch phỏng vấn thí sinh dự xét tuyển chọn lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn
Số 02/TB-HĐXT 08/3/2018 Danh mục tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức phỏng vấn xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
08/TB-TTHĐND 02/3/2018 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 21 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/KH-UBND 16/01/2018 Kế hoạch thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
47/TB-TTHĐND 29/12/2017 Thông báo Kết luận phiên họp thứ 19 của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
45/TB-TTHĐND 29/12/2017 Lịch tiếp công dân năm 2018 của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện
22/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2018 và phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ cho người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện Mai Sơn
21/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Đồ án rà soát, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thị trấn Hát Lót lên đô thị loại IV đến năm 2020, thị xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2020 - 2030
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018 (tiếp theo)
20/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018 (tiếp)
19/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
18/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Mai Sơn năm 2018
17/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Về việc thông qua các nội dung Thường trực HĐND huyện đã xem xét, giải quyết giữa hai kỳ họp do UBND huyện trình
16/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2018 của HĐND huyện
15/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “công tác quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, doanh nghiệp” trên địa bàn huyện
14/NQ-HĐND 20/12/2017 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ ba đến trước kỳ họp thứ năm, HĐND huyện
1898/QĐ-TTg 28/11/2017 Quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2020
170/TTHĐND 07/11/2017 Về việc đính chính nghị quyết số 07/HĐND ngày 25/7/2017 của HĐND huyện
1908/UBND-NV 06/9/2017 Về việc thực hiện quy trình cử cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ công chức xã tham gia đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
758/BC-UBND 5/9/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
09/CTrPH-MTTQ-TCCTXH 15/8/2017 Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện với các tổ chức chính trị- xã hội huyện, trong triển khai, thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn huyện Mai Sơn
10/NQ-HĐND 26/7/2017 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
09/NQ-HĐND 26/7/2017 Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
08/NQ-HĐND 26/7/2018 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
07/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết chương trình khảo sát, giám sát năm 2018 của HĐND huyện Mai Sơn
06/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
05/NQ-HĐND 25/7/2017 Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, nhiệm kỳ 2016- 2021
91/KH-UBND 22/5/2017 Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về "Gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước" trên địa bàn tỉnh Sơn La
84/KH-UBND 15/5/2017 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua "chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2016-2020