Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 2235094
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
1703/SVHTTDL-QLVH 20/9/2018 V/v sáng tác kịch bản tiểu phẩm pháp luật
1012/STTTT&BCVT 17/9/2018 V/v ứng phó với bão Mangkhut và phòng tránh mưa lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất
1755/QĐ-UBND 17/8/2018 Quyết định thành lập Đội văn nghệ quần chúng tham gia biểu diễn Chào mừng Công bố nhãn hiệu chứng nhận "Na Mai Sơn" và Ngày hội nông sản năm 2018
22-HD/HU 10/8/2018 Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (20/11/1948-20/11/2018), 65 năm Ngày giải phóng huyện Mai Sơn (10/8/1953-10/8/2018)
11/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về phân bổ dự toán chi ngân sách huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018
10/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND huyện về dự toán thu, chi ngân sách địa phương huyện Mai Sơn năm 2018
09/NQ-HĐND 5/7/2018 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017
1512-1515/QĐ-UBND 19/7/2018 Quyết định nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (quý II năm 2018)
1467/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết đinh nâng thâm niên vượt khung đối với công chức, viên chức quản lý (quý II năm 2018)
1461-1466/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên đối với công chức, viên chức quản lý (quý II năm 2018)
1451-1460/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương thường xuyên đối với công chức, viên chức quản lý (quý II năm 2018)
1443-1450/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã (quý II năm 2018)
1432-1442/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã (quý II năm 2018)
1421-1431/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã (quý II năm 2018)
1410-1420/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức cấp xã (quý II năm 2018)
1406-1409/QĐ-UBND 12/7/2018 Quyết định nâng lương đối với cán bộ, công chức (quý II năm 2018)
01-CV/BTC 10/7/2018 Về việc hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Mai Sơn năm 2018
01-QĐ/BTC 10/7/2018 Quyết định ban hành quy chế Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Mai Sơn năm 2018
1250/SVHTT&DL-QLVH 11/7/2018 Về việc tham gia cuộc thi ảnh nghệ thuật về đề tài "Biển, đảo quê hương"
1248/SVHTT&DL-QLVH 11/7/2018 Về việc tham gia triển lãm tranh biếm hoạ Chủ đề "Phòng chống tham nhũng"
1248/SVHTT&DL-QLVH 11/7/2018 Về việc tham gia triển lãm tranh biếm hoạ Chủ đề "Phòng chống tham nhũng"
1248/SVHTT&DL-QLVH 11/7/2018 Về việc tham gia triển lãm tranh biếm hoạ Chủ đề "Phòng chống tham nhũng"
128/KH-UBND 9/7/2018 Kế hoạch quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 - 2020
740/STTTT-CNTTTT 9/7/2018 V/v cảnh báo mật thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La (@sonla.gov.vn)
737-CV/BTGHU 05/7/2018 Tài liệu tuyên truyền về luật an ninh mạng
736-CV/BTGHU 05/7/2018 Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV
118/KH-UBND 29/6/2018 Kế hoạch tổ chức hoạt động quảng bá, xúc tiến và tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La năm 2018
1205/QĐ-UBND 18/6/2018 Quyết định dừng biệt phái và điều động công chức (ông: Lù Thanh Bình)
1219-1225/QĐ-UBND 20/6/2018 Quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức (quý I năm 2018)
1149/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Trần Tiến Dũng)
1148/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Nông Xuân Tươi)
1147/QĐ-UBND 08/6/2018 Quyết định giải quyết nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đợt 2 năm 2018 (ông: Lò Văn Phú)
1186/QĐ-UBND 14/6/2018 Quyết định giao Quyền Trưởng phòng Nội vụ huyện Mai Sơn
1185/QĐ-UBND 14/6/2018 Quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo huyện Mai Sơn
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)
172/TB-UBND 29/5/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 24, UBND huyện khóa XX
1013/QĐ-UBND 28/5/2018 Quyết định biệt phái công chức thuộc UBND huyện
168/TB-UBND 24/5/2018 Thông báo các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh dịch vụ thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện 5 tháng đầu năm 2018
3235/QĐ-UBND 27/11/2017 Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm tái định cư bản Nghịu tỷ lệ 1/500, hợp phần bồi thường hỗ trợ tái định cư; thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Nà Sản, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
938/QĐ-UBND 18/5/2018 Quyết định V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng trục đô thị Chiềng Sinh - Nà Sản tỉnh Sơn La (tỷ lệ 1/2000) xây dựng chợ Nà Sy, xã Hát Lót
125/KH-UBND 17/5/2018 Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” năm 2018 và đến năm 2020 trên địa bàn huyện Mai Sơn
126/KH-UBND 17/5/2018 KH Triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn trên địa bàn huyện
1022/UBND-LĐTBXH 14/5/2018 à soát đối tượng miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT - BTC - BLĐTBXH
151/TB-UBND 10/5/2018 Thông báo công nhận kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2017
715/QĐ-UBND 10/5/2018 Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017
906/UBND-LĐTBXH 03/5/2018 Về thông tin tuyển chọn điều dưỡng viên sang học tập và làm việc tại Cộng hoà Liên Bang Đức
08/TB-HĐTC 04/5/2018 Kết quả tuyển chọn LĐHĐ theo Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La trên địa bàn huyện Mai Sơn (Lần thứ 2)
844/UBND-LĐTBXH 2/5/2018 khám phan loại cho trẻ em khuyết tật năm 2018
138/TB-UBND 26/4/2018 Thông báo Kết quả phiên họp thứ 23, UBND huyện khóa XX
144/TB-UBND 02/5/2018 Chương trình công tác tháng 05.2018 của Lãnh đạo UBND huyện.