Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập161
Tổng số lượt xem 2382464
Nội dung
Số hiệu
Ngày ban hành
Loại tài liệu
Nơi ban hành
Làm lại
Số hiệu Ngày ban hành Tên văn bản
2083/SVHTT&DL-QLVH 15/11/2018 V/v sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
212/KH-UBND 18/10/2018 Kế hoạch Tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn huyện Mai Sơn giai đoạn 2018 – 2020
2044/QĐ-UBND 24/09/2018 Về việc hỗ trợ đầu tư cho Hợp tác xã Quyết Chí theo Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La
2043/QĐ-UBND 24/9/2018 Quyết định v/v hỗ trợ đầu tư cho HTX Nong Sang theo Nghị 57/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Sơn La
1066/BC-UBND 11/10/2018 Bao cáo kết quả triển khai mô hình ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt theo công nghệ Isarael trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn
221/KH-UBND 02/11/2018 Kế hoạch luyện tập ứng phó cháy rừng - Tìm kiếm cứu nạn xã Chiềng Chung năm 2018
1140/BC-UBND 29/10/2018 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kết quả thực hiện Đề án quản lý, thu gom, tiêu hủy bao gói thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện Mai Sơn
1036/BC-UBND 05/10/2018 báo cáo tình hình thực hiện bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên trên địa bàn huyện Mai Sơn
619/BC-UBND 19/6/2018 Báo cáo tình hình giải quyết vướng mắc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phương án phân chia sản phẩm, ký kết hợp đồng góp giá trị quyền sử dụng đất trồng cây caon su, khai thác mủ cao su trên địa bàn huyện Mai Sơn
110/KH-UBND 02/5/2018 Kế hoạch triển khai nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuấ, chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021
170/KH-UBND 29/8/2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2018
184/KH-UBND 29/8/2018 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn huyện năm 2019
188/KH-UBND 11/9/2018 Kế hoạch thu gom vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện Mai Sơn
201/KH-UBND 02/10/2018 kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn huyện Mai Sơn
1034/BC-UBND 05/10/2018 báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai cứu và tìm kiếm nạ n 9 tháng đầu năm ; triên khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cioois năm 2018
1072/BC-UBND 12/10/2018 Baop cáo kết quả triên khai thực hiện chính sách hỗ trợ cải tọa vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Mai Sơn
1076/BC-UBND 15/10/2018 báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Hát Lót, Mường Bon đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
1054/BC-UBND 10/10/2018 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Mường Bon năm 2018
1053/BC-UBND 10/10/2018 Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới xã Hát Lót năm 2018
149/KH-UBND 20/6/2018 kế hoạch xây dựng, công nhận và tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
68/KH-UBND 06/3/2018 kế hoạch xây dựng xã Hát Lót, xã Mường Bon đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới năm 2018
67/KH-UBND 06/3/2018 kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
1812/QĐ-UBND 28/8/2018 Quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện Mai Sơn
2120/QĐ-UBND 01/10/2018 Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Mai Sơn năm 2018
2116/QĐ-UBND 29/9/2018 Quyết định khen thưởng thành tích trong Liên hoan cơ quan, đơn vị văn hóa tiêu biểu xuất sắc lần thứ hai huyện Mai Sơn năm 2018
34/KH-UBND 24/01/2018 Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2018
2041/QĐ-UBND 21/9/2018 Quyết định khen thưởng thành tích trong công tác vận động xóa nhà lớp học tạm tại điểm trường Tong Chiêng - Huổi Hài, Trường Tiểu học Chiềng Chăn 2
142/QĐ-UBND 8/02/2018 Quyết định Về việc khen thưởng thành tích nhiệm vụ công tác năm 2017
1998/QĐ-UBND 20/9/2018 QĐ khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác kiểm dịch động vật trên địa bàn huyện Mai Sơn
01/2018/QĐ-UBND 01/3/2018 Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 3668/2014/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng huyện Mai Sơn; Quyết định số 1262/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND huyện về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qu
652/QĐ-UBND 24/4/2018 Quyết định về việc quy định Thi đua, khen thưởng huyện Mai Sơn
1986/QĐ-UBND 19/9/2018 Quyết định về việc điều chỉnh số lượng học sinh bán trú theo Quyết định 1845/QĐ-UBND
1918/QĐ-UBND 11/9/2018 Quyết định phê duyệt danh sách học sinh hưởng chế độ bán trú theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP
1845/QĐ-UBND 4/9/2018 Quyết định học sinh hưởng chế độ bán trú theo Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT
952/UBND-TNMT 08/5/2018 V/v tham gia ý kiến việc bổ sung mỏ cát thuộc địa phận huyện Mai Sơn vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1093/UBND-TNMT 23/5/2018 V/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện
2310/UBND-TNMT 08/10/2018 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sơ chế cà phê trên địa bàn huyện
880/BC-UBND 28/8/2018 BC Kết quả triển khai, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường Đối với các cơ sở chăn nuôi và sơ chế nông sản trên địa bàn huyện
2350/UBND-TNMT 12/10/2018 V/v đề nghị kiểm tra, xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước do nước thải sơ chế cà phê trên địa bàn phường Chiềng Sinh
2491/UBND-VP 30/10/2018 Triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2019.
2490/UBND-VP 30/10/2018 công văn V/v Đề nghị thu hồi đất triển khai xây dựng Đồn Công an Nà Ớt.
1094/BC-UBND 17/10/2018 BC tình hình thực hiện phòng ngừa, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với các cơ sở sơ chế, chế biến cà phê trên địa bàn huyện Mai Sơn
2496/UBND-VP 30/10/2018 Công văn V/v giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn Hát Lót
2455/UBND-TNMT 24/10/2018 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở sơ chế cà phê trên địa bàn xã Chiềng Mung
2502/UBND-VP 31/10/2018 Chuẩn bị nội dung họp Ban chỉ đạo 597 Tỉnh ủy.
2500/UBND-VP 31/10/2018 V/v chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý
1002/BC-UBND 27/9/2018 BC Về việc thực hiện xây dựng thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể 9 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Mai Sơn
2508/UBND-VP 01/11/2018 Công văn V/v Phương án thu nợ thuế và xử lý nợ đọng thuế.
1075/BC-UBND 12/10/2018 BC Khắc phục sau thanh tra thực hiện chính sách miễn, giảm, ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Mai Sơn
2509/UBND-VP 01/11/2018 Công văn v/v báo cáo kết quả thực hiện đối thoại với nhân dân; công tác dân vận và “Năm dân vận chính quyền 2018”