Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập88
Tổng số lượt xem 2382468
Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT
Đăng lúc 21-12-2016 15:37:41

Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT

 Stt

 Tên thủ tục hành chính

 Nội dung chi tiết

 Tải biểu mẫu tại đây

 1

 Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ (có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông), tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) đối với chủ rừng là hộ gia đình

 

 Xem chi tiết tại đây

 

 

 2

 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng mục đích khác ở rừng tự nhiên hoặc khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm gốc, rễ, cành, nhánh đối với chủ rừng là cộng đồng, hộ gia đình cá nhân.

 

 

 Xem chi tiết tại đây

 

 3

 Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu hàng năm đối với chủ rừng là cộng đồng, cá nhân, hộ gia đình.

 Xem chi tiết tại đây

 

Các bài mới đăng