Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập15
Tổng số lượt xem 2381756
Lĩnh vực Văn hóa,Thể Thao & Du Lịch
Đăng lúc 21-12-2016 15:36:41

Lĩnh vực Văn hóa,Thể Thao & Du Lịch
STT Tên thủ tục hành chính Biểu mẫu đính kèm
Lĩnh vực Văn hóa
1 Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

Tải về

2 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

 

 

3 Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương

 

Tải về

4 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương

Tải về

5 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

 

6 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Tải về

7 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

8 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”

 

9 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

 

Tải về

10 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

11 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

 

12 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Tải về

13 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

 Tải về

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Tải về

15 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tải về

Lĩnh vực Truyền thông

1

Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

 Tải về

2

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Tải về
3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Tải về
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Tải về

Các bài mới đăng