Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập12
Tổng số lượt xem 2381717
Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch
Đăng lúc 21-12-2016 15:36:14

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

Stt

Tên thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

Tải biểu mẫu

tại đây

1

Thủ tục xin cấp mới, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, hoặc xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đủ điều kiện

 Xem chi tiết tại đây

 Tại đây

2

Thủ tục xin cấp mới, thay đổi, sửa đổi, bổ sung, xin tạm dừng, giải thể Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã

 Xem chi tiết tại đây

Tại 

Các bài mới đăng