Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập32
Tổng số lượt xem 2381680
Lĩnh vực Công thương
Đăng lúc 21-12-2016 15:35:20

Lĩnh vực Công thương

Stt

Tên thủ tục hành chính

Nội dung chi tiết

Tải biểu mẫu tại đây

1

Cấp mới và cấp lại (do hết thời hạn) Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

3

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

4

Cấp mới và cấp lại (do hết thời hạn) Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

6

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

7

Cấp mới và cấp lại (do hết thời hạn) Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Xem chi tiết tại đây

Tại đây

9

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 Xem chi tiết tại đây

Tại đây

Các bài mới đăng