Liên kết website
Chính phủ điện tử
Công khai minh bạch
Thu hút đầu tư
Thông tin du lịch
Liên kết
Thống kê truy cập
Đang truy cập22
Tổng số lượt xem 2381698
Thường trực Ủy ban nhân dân huyện
Đăng lúc 2015-08-29 08:00:18

DANH SÁCH TRÍCH NGANG

THƯỜNG TRỰC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 • Họ và tên: Trần Đắc Thắng. Chức vụ: Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyên
 • Sinh ngày: 17 tháng 01 năm 1971
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Sai Nga, huyện Sông Thao, tỉnh Phú Thọ
 • Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa II, cử nhân Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
 • Số điện thoại cơ quan: 0223.843.063

 

 • Họ và tên: Đoàn Thị Xuân. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Sinh ngày: 22 tháng 04 năm 1964
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng
 • Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 10, xã  Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
 • Số điện thoại cơ quan: 0223.843.026

 

 • Họ và tên: Hà Văn Bình. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Sinh ngày: 14 tháng 03 năm 1972
 • Dân tộc: Thái
 • Quê quán: Xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Nơi ở hiện nay: Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
 • Số điện thoại cơ quan: 0223.743.444

 

 • Họ và tên: Vũ Tiến Đĩnh. Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện
 • Sinh ngày: 28 tháng 03 năm 1973
 • Dân tộc: Kinh
 • Quê quán: Xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
 • Nơi ở hiện nay: Tổ 8, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Trình độ học vấn: 12/12
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý
 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Số điện thoại cơ quan: 0223.843.547